Over ons

Het Centrum Mantelzorg is een professionele organisatie voor alle mantelzorgers. En heeft als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Bij het Centrum Mantelzorg kunt u terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Het Centrum Mantelzorg helpt u verder. En zet zich in voor mensen met en zonder mantelzorger.
Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij het Centrum Mantelzorg.

Mezzo
Het Centrum Mantelzorg heeft een lidmaatschap bij Mezzo. Hierdoor kan het Centrum Mantelzorg gebruik maken van de kennis en het netwerk van Mezzo. En mantelzorgers nog beter voorzien van advies en ondersteunen waar nodig.

Mezzo zet zich in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Mezzo behartigt hun belangen en geeft ondersteuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen.

Zorg van de Zaak Netwerk
Het Centrum Mantelzorg is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van werk, inzetbaarheid en gezondheid. We stimuleren mensen om mee te blijven doen in werk. Niet vanuit de gedachte dat mensen niet willen werken. Maar juist vanuit het tegenovergestelde idee, dat mensen gelukkiger zijn met werk.

Wij stimuleren mensen bij afwezigheid om werkend beter te worden. Ben je aan het werk dan stimuleren wij je om beter te worden in je werk.

Zorg van de Zaak Netwerk ook mantelzorgvriendelijk
Zorg van de Zaak Netwerk vindt het belangrijk om de combinatie van zorgen en werken mogelijk te maken voor haar medewerkers met mantelzorgtaken. Daarom heeft ook Zorg van de Zaak Netwerk mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ingevoerd. Op deze manier wil zij preventief kunnen handelen en haar medewerkers inzetbaar houden.